Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

zveřejněno dne: 15.11.2021