Zastupitelstvo obce Úsuší

Složení zastupitelstva

  • starosta: Ing. Marek Vrtěl
  • místostarosta: Zdeněk Medek
  • zastupitelé: Jaroslava Mičánková, Ing. Hana Odehnalová, Ing. Radek Slezák, František Sojka, Jiří Zavřel

Finanční výbor

  • předseda: Ing. Radek Slezák
  • člen: Jaroslava Mičánková, Jiří Zavřel

Kontrolní výbor

  • předseda: Jiří Zavřel
  • člen: Ing. Radek Slezák, František Sojka