Aktuality

Tříkrálová sbírka

zveřejněno dne: 6.1.2023

se bude konat v Úsuší 7. ledna 2023. Koho 3Králové nezastihnou v sobotu 7. ledna 2023 a chtěl by přispět hotovostní částkou , do 15. ledna 2023 má možnost zanést finanční příspěvek na 3 místa, a to do kostela sv.… číst více


Úsuší – vybavení na podporu mezigeneračních vtahů

zveřejněno dne: 28.12.2022

Obec Úsuší pořídila s finanční podporou Jihomoravského kraje zahradní gril za účelem upevnění, rozvoje a vzniku mezilidských vztahů napříč věkovými skupiny občanů. Gril je k dispozici v rámci víceúčelového centra Úsuší.


Čížky – vodovodní přivaděč a úpravna vody

zveřejněno dne: 9.12.2022

Obec Úsuší realizuje akci „Čížky vodovodní přivaděč a úpravna vody“ jejíž předmětem je vybudování nového vrtu v Čížkách včetně výstavba úpravny vody, vodovodního přivaděče a veřejného odběrného místa s výdejním stojanem na pitnou vodu. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního… číst více
Zastupitelstvo obce Úsuší, finanční a kontrolní výbor

zveřejněno dne: 24.10.2022

Složení zastupitelstva starosta: Ing. Marek Vrtěl místostarosta: Zdeněk Medek zastupitelé: Jaroslava Mičánková, Ing. Hana Odehnalová, Ing. Radek Slezák, František Sojka, Jiří Zavřel Finanční výbor předseda: Ing. Radek Slezák člen: Jaroslava Mičánková, Jiří Zavřel Kontrolní výbor předseda: Jiří Zavřel člen: Ing.… číst více