Úřední deska

Úřední deska

DokumentÚřadDatum vyvěšeníDatum sejmutí
Seznam obcí dle oblasti povodí (828 kB)Ministerstvo zemědělství1.6.2021
Návrh opatření obecné povahy – povodí Odry (284 kB)Obec Úsuší1.6.2021
Návrh opatření obecné povahy – povodí Dunaje (284 kB)Ministerstvo zemědělství1.6.2021
Návrh opatření obecné povahy – povodí Labe (285 kB)Ministerstvo zemědělství1.6.2021
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek (383 kB)Ministerstvo zemědělství1.6.2021
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce (1.45 MB)Obec Úsuší27.4.2021
Záměr obce Úsuší prodat pozemek parc. č. 280/3 a současně koupit pozemky parc.č. 71/2 a díl „a“ parc.č. 48/1, vše k.ú. Úsuší (426 kB)Obec Úsuší31.3.2021
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č.1/2021 (906 kB)Obec Úsuší28.1.2021
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 (250 kB)Obec Úsuší28.1.2021
Žádost č. 3 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – projekt Úsuší oprava kříže (12.79 MB)Obec Úsuší2.12.2020
Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím rok 2020 (1.86 MB)Obec Úsuší28.5.2020
Záměr obce Úsuší – prodej části parcely č. 24/2, k. ú. Úsuší a současná koupě části parcely č. 55/1, k.ú. Úsuší (739 kB)Obec Úsuší16.3.2020
Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb. (34 kB)Obec Úsuší22.8.2019
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků (777 kB)Město Tišnov23.11.2017
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí (724 kB)Obec Úsuší22.12.2015

Hospodaření obce

DokumentÚřadDatum vyvěšeníDatum sejmutí
Rozpočtové opatření č .1/2021 (67 kB)Obec Úsuší4.6.2021
Příloha k závěrečnému účtu – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 (3.3 MB)Obec Úsuší31.5.2021
Příloha k závěrečnému účtu – výkaz FIN 2-12M (429 kB)Obec Úsuší31.5.2021
Závěrečný účet obce Úsuší za rok 2020 (318 kB)Obec Úsuší31.5.2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Úsuší (216 kB)Obec Úsuší31.5.2021
Schválený rozpočet obce Úsuší pro rok 2021 (251 kB)Obec Úsuší31.5.2021
Rozpočtové provizorium (281 kB)Obec Úsuší30.12.2020
Oznámení o způsobu zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. (404 kB)Obec Úsuší28.12.2020

Vyhlášky

DokumentÚřadDatum vyvěšeníDatum sejmutí
Obecně závazná vyhláška obec Úsuší č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (1.41 MB)Obec Úsuší3.6.2021
Obecně závazná vyhláška obec Úsuší č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (2.21 MB)Obec Úsuší3.6.2021
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1992 o místních poplatcích, schválená dne 30.9.1992 (322 kB)Obec Úsuší3.6.2021
Veřejná vyhláška Aktualizace č. 1 a 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy (504 kB)KÚ JMK21.10.2020
Ministerstvo zemědělství – PŘÍLOHA č.1 k OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (lesy) (1.68 MB)Ministerstvo zemědělství29.7.2020
Ministerstvo zemědělství – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (lesy) (225 kB)Ministerstvo zemědělství29.7.2020
Ministerstvo zemědělství – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – LESY (265 kB)Ministerstvo zemědělství6.4.202031.12.2022
Příloha č. 1 k č.j. 63920/2019 Opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství (681 kB)Ministerstvo zemědělství10.12.201931.12.2022
Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (213 kB)Ministerstvo zemědělství10.12.201931.12.2022
Obecně závazná vyhláška obce Úsuší č.1/2019 o místním poplatku ze psů (1.4 MB)Obec Úsuší3.12.2019
Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (199 kB)Ministerstvo zemědělství3.9.201931.12.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (215 kB)Ministerstvo zemědělství4.4.201931.12.2022
Obecně závazná vyhláška obce Úsuší č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (1.86 MB)Obec Úsuší13.12.2017

Archiv dokumentů