Úřední deska

Úřední deska

Dokument Úřad Vyvěšeno od Vyvěšeno do
Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje – výsledky hlasování v obci Úsuší (469 kB) Obec Úsuší 3.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb (399 kB) Obec Úsuší 15.9.2020
Záměr obce Úsuší – prodej parcely č. 21/2, k. ú. Úsuší a současná koupě části parcely č. 114/15, k.ú. Úsuší (739 kB) Obec Úsuší 9.9.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Úsuší 20.8.2020 (200 kB) Obec Úsuší 12.8.2020 21.8.2020
Volby do zastupitelstev krajů – 2.-3.10.2020 (449 kB) Obec Úsuší 29.7.2020
Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím rok 2020 (1.86 MB) Obec Úsuší 28.5.2020
Nařízení města Tišnova č. 6/2020 (447 kB) Město Tišnov 21.5.2020 6.6.2020
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce (1.1 MB) Obec Úsuší 29.4.2020
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje (166 kB) Hejtman Jihomoravského kraje 19.3.2020
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy (345 kB) Krajský úřad JMK 17.3.2020
Záměr obce Úsuší – prodej části parcely č. 24/2, k. ú. Úsuší a současná koupě části parcely č. 55/1, k.ú. Úsuší (739 kB) Obec Úsuší 16.3.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Úsuší 12.3.2020 v 18,30 hod. (128 kB) Obec Úsuší 4.3.2020 13.3.2020
Oznámení o záměru obce Úsuší – „Úsuší – propachtování zemědělských pozemků v režimu ekologického zemědělství“ (3.62 MB) Obec Úsuší 21.2.2020
Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 (116 kB) Obec Úsuší 5.2.2020
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 (139 kB) Obec Úsuší 5.2.2020
Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu: „Kabelové vedení el. energie VN“ propoj VN71 o. Březina a VN33 o. Deblín (1.51 MB) Městský úřad Tišnov 3.2.2020 20.2.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Úsuší 27.12.2019 v 17,00 hod. (278 kB) Obec Úsuší 19.12.2019 28.12.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Úsuší 28.11.2019 (259 kB) Obec Úsuší 20.11.2019 29.11.2019
Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb. (34 kB) Obec Úsuší 22.8.2019
Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (usmrcování kormorána velkého) (7.31 MB) Ministerstvo životního prostředí 12.3.2019
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 (144 kB) Obec Úsuší 27.2.2019
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (7.51 MB) Obec Úsuší 26.10.2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (908 kB) Obec Úsuší 6.10.2018
Změny ve vydávání CESTOVNÍCH PASŮ (777 kB) Město Tišnov 29.6.2018 31.12.2020
Změny ve vydávání OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ (1.47 MB) Město Tišnov 29.6.2018 31.12.2020
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE ÚSUŠÍ (587 kB) Obecní úřad Úsuší 28.6.2018 7.10.2018
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků (777 kB) Město Tišnov 23.11.2017
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí (724 kB) Obec Úsuší 22.12.2015

Hospodaření obce

Dokument Úřad Vyvěšeno od Vyvěšeno do
Rozpočtové opatření č. 3/2020 (535 kB) Obec Úsuší 9.10.2020
Rozpočtové opatření č. 2 (816 kB) Obec Úsuší 8.9.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 (554 kB) Obec Úsuší 13.7.2020
Závěrečný účet obce Úsuší za rok 2019 (3.04 MB) Obec Úsuší 2.6.2020
Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2020-2023 (472 kB) Obec Úsuší 2.6.2020
Schválený schodkový rozpočet obce Úsuší pro rok 2020 (1.51 MB) Obec Úsuší 2.6.2020
Rozpočtové opatření č.9 (439 kB) Obec Úsuší 16.1.2020
Rozpočtové opatření č. 8 (876 kB) Obec Úsuší 30.12.2019
Rozpočtové provizorium 2020 (165 kB) Obec Úsuší 10.12.2019
Rozpočtové opatření č. 7 (681 kB) Obec Úsuší 10.12.2019
Rozpočtové opatření č. 6 (417 kB) Obec Úsuší 7.11.2019
Rozpočtové opatření č. 5 (316 kB) Obec Úsuší 11.10.2019
Rozpočtové opatření č. 4 (373 kB) Obec Úsuší 6.9.2019
Rozpočtové opatření č. 3 (351 kB) Obec Úsuší 10.7.2019
Závěrečný účet obce Úsuší za rok 2018 (4.16 MB) Obec Úsuší 28.6.2019
Rozpočtové opatření č.2 (417 kB) Obec Úsuší 10.6.2019
Návrh závěrečného účtu obce Úsuší za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Úsuší a Výkazu FIN 2-12M (9.59 MB) Obec Úsuší 31.5.2019 28.6.2019
Změna rozpisu rozpočtu č.1 (273 kB) Obec Úsuší 16.4.2019
Rozpočtové opatření č.1 (367 kB) Obec Úsuší 4.4.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 2019 (573 kB) Obec Úsuší 26.3.2019
Rozpočet obce Úsuší pro rok 2019 (1.01 MB) Obec Úsuší 25.2.2019
Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 (334 kB) Obec Úsuší 25.2.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (344 kB) Obecní úřad Úsuší 6.2.2019 25.2.2019
Návrh rozpočtu obce Úsuší pro rok 2019 (1.02 MB) Obecní úřad Úsuší 6.2.2019 25.2.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 2018 (142 kB) Obec Úsuší 29.12.2018
Rozpočtové provizorium (183 kB) Obec Úsuší 29.12.2018 25.2.2019

Vyhlášky

Dokument Úřad Vyvěšeno od Vyvěšeno do
Veřejná vyhláška Aktualizace č. 1 a 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy (504 kB) KÚ JMK 21.10.2020
Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – „Kabelové vedení el. energie VN“ propoj VN71 o.Březina a VN33 o.Deblín (1.76 MB) Město Tišnov 23.9.2020
Ministerstvo zemědělství – PŘÍLOHA č.1 k OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (lesy) (1.68 MB) Ministerstvo zemědělství 29.7.2020
Ministerstvo zemědělství – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (lesy) (225 kB) Ministerstvo zemědělství 29.7.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (354 kB) Krajský úřad JMK 14.5.2020 14.7.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území (676 kB) Krajský úřad JMK 11.5.2020 11.7.2020
Ministerstvo zemědělství – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – LESY (265 kB) Ministerstvo zemědělství 6.4.2020 31.12.2022
Příloha č. 1 k č.j. 63920/2019 Opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství (681 kB) Ministerstvo zemědělství 10.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (213 kB) Ministerstvo zemědělství 10.12.2019 31.12.2022
Obecně závazná vyhláška obce Úsuší č.1/2019 o místním poplatku ze psů (1.4 MB) Obec Úsuší 3.12.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území (453 kB) Krajský úřad JMK 25.9.2019 30.11.2019
Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (199 kB) Ministerstvo zemědělství 3.9.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého… (9.24 MB) Ministerstvo životního prostředí 30.5.2019 20.6.2019
Veřejná vyhláška – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 (68 kB) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 25.4.2019 28.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (215 kB) Ministerstvo zemědělství 4.4.2019 31.12.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (usmrcování kormorána velkého) (667 kB) Ministerstvo životního prostředí 12.3.2019
Veřejná vyhláška – OZNÁMENÍ návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje JMK 10/2016 – 12/2018 (594 kB) Obec Úsuší 18.1.2019
Obecně závazná vyhláška obce Úsuší č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (1.86 MB) Obec Úsuší 13.12.2017
OZV č. 3 o místním poplatku ze psů (40 kB) OÚ Úsuší

Archiv dokumentů