Dopravní omezení v období od 29.8.2022 do 11.9.2022 silnice III/37910 Čížky – Úsuší

zveřejněno dne: 26.8.2022

Oznámení

Oznamujeme, že v souvislosti s rekonstrukcí povrchu vozovky silnice III. třídy č. III/37910 a místních komunikací v obci Úsuší a její místní části Čížky (akce „III/37910 Čížky – Úsuší“) bude zavedeno v předmětném úseku v období od 29.8.2022 do 11.9.2022 níže uvedené dopravní omezení doplněné o situaci a informace od zhotovitele stavebních prací:

  • Částečná uzavírka silnice č. III/37910 v km 0,045 až 1,210 ve směru staničení v obci Úsuší a její místní části Čížky a místních komunikací v obci Úsuší (v oblasti točny autobusů), a to v období od 29.8.2022 do 2.9.2022, budou zde probíhat přípravné práce související  s položením nového povrchu (především frézování vybraných úseků povrchu silnice). V tomto období bude s jistým omezením úsek Čížky – Úsuší průjezdný, provoz bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu min. šíře 3 m a v max. délce 50 m. Autobusová doprava bude po toto období zachována.
  • Úplná uzavírka silnice č. III/37910 v km 0,045 až 1,210 ve směru staničení v obci Úsuší a její místní části Čížky  a místních komunikací v obci Úsuší (v oblasti točny autobusů), a to v období od 3.9.2022 do 4.9.2022. V tuto dobu budou pokládány vrstvy nového asfaltového povrchu a do jeho zatuhnutí nebude povrch sjízdný. V tomto období bude v úseku Čížky – Úsuší vyloučena i veřejná autobusová doprava. Zastávka v Čížkách bude obsluhována, autobusy však pojedou přímo do Deblína či Tišnova. V případě úplné uzavírky nejsou objízdné trasy navrženy. Občané z části Úsuší budou moci využívat účelovou komunikaci do Deblína přes „Chrástku“. 

  • Období od 10.9.2022 do 11.9.2022 je náhradní termín pro úplnou uzavírku, pokud by práce neproběhly v termínu od 3.9.2022 do 4.9.2022 (například z důvodu počasí).

Vezměte tuto informaci na vědomí a přizpůsobte svoje cestování tomuto omezení.