Svoz kontejneru s VELKOOBJEMOVÝM odpadem 15.6.2020 – 19.6.2020

zveřejněno dne: 2.6.2020

Přistavení kontejneru – pondělí 15. června 2020

Odvoz kontejneru – pátek 19. června 2020 (dopoledne)

Co patří do velkoobjemových komunálních odpadů

Občan se může zbavit odpadu, který se mu svým objemem nevejde do popelnice. Jedná se tedy o veškerý nábytek z domácností, sedací soupravy, matrace, koberce, běhouny, textilie neznečištěné nebezpečnými látkami, zrcadla, drátosklo, autoskla, běžně znečištěné plastové a papírové obaly, pytle nebo fólie například od jídla nebo od stavebních materiálů, velké plastové věci jako jsou vědra, větší nádoby, vaničky, plastové zahradní stoly a židle, plastové nárazníky    z aut a plastové části automobilů, dále veškeré podlahové krytiny, textilie, molitany, nečistý i zaprášený polystyrén, sanitární zařízení a keramika z WC a koupelen, zbytky stavebních materiálů, ale pozor, ne na bázi sádry nebo azbestu, obaly stavebních materiálů, dále veškerou domácí    a zahradní keramiku také pálené nebo keramické tašky ze střech, starou a zvětralou asfaltovou střešní krytinu, luxfery, velké skleněné věci nebo nádoby. V podstatě všechny nepotřebné věci z domácností občanů, ale ne ty odpady a neupotřebitelné věci, co jsou vypsány výše  v nebezpečných odpadech nebo jsou nebezpečnou látkou znečištěné.

Rozložitelné věci jako je nábytek, sedací soupravy a podobný velkoobjemový odpad dle svých možností občané ROZLOŽÍ. Je to proto, že pokud je nábytek v celku, pohlíží se na něj jako na zboží a je neskladný. Zde žádám, aby občané dle svých možností odstranili z nábytku kovové součásti i drátěnky, (kovový odpad včetně sporáků, praček bez elektromotorů atd. patří do kovového tzv. šrotu, dá se tedy prodat). Skleněné výplně vysklít do určených separačních kontejnerů.