Svoz nebezpečného odpadu, pneumatik a elektrozařízení

zveřejněno dne: 15.3.2019

Svoz se uskuteční v následujícím termínu:

Úsuší: přistavení 15. března – odvoz 18. března 2019 

Co patří pod jednotlivě sbírané komunální odpady:

Do nebezpečných komunálních odpadů patří vše co není směsný komunální odpad.

Například již nevyužitelné oleje, barvy, nádoby, lahve, plechovky a jiné obaly se zbytky, nebo znečištěné od motorových a jiných ropných olejů, maziv, barev, laků, lepidel, brzdových kapalin, tlakové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu, nádobky od sprejů, lepidel a tmelů nebo výplňových hmot, znečištěné štětce a rukavice, nepoužitelná léčiva, zářivky, akumulátory, jakékoliv el. baterie, monočlánky, dále absorpční činidla, filtrační materiály, znečištěné čistící tkaniny a textilie, oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, agrochemické odpady, jedy, pesticidy, fotochemikálie, kyseliny, rozpouštědla, ředidla, věci co obsahují azbest nebo sádru, asfaltové odpady, azbestové krytiny. Upozorňujeme, že všechny odpady obsahující azbest musí být zabaleny buď v igelitových pytlích, nebo v jiném pevnějším přebalu kvůli možné nebezpečné sprašnosti. Volně ložený azbest je zakázáno jakkoliv přepravovat.

Do nebezpečných odpadů patří i vybourané okenní rámy. Sklo se dá dát do nádob nebo kontejnerů na sklo.

Vyřazená elektrozařízení a pneumatiky.

Sbírají se chladničky, ledničky a mrazáky, elektrické pračky, ždímačky, el. sporáky, varné desky, dále televizory, rozhlasové přijímače, PC sestavy i jednotlivé části elektrozařízení a různé domácí elektrospotřebiče, vysavače, elektro nářadí, kalkulačky, telefony, mobilní telefony, tedy vše, co je na elektriku jakéhokoliv napětí. Elektrické hračky a všechny typy el. baterií a monočlánků.

Odevzdávané elektrozařízení a elektrospotřebiče, musí být kompletní nerozebrané a tedy v úplném stavu.

Sbírají se i veškeré pneumatiky (bez disků), kovové disky patří do železa.

Uvnitř kontejneru jsou nádoby na:

nevyužitelné oleje, barvy, nádoby, lahve, plechovky a jiné obaly se zbytky, nebo znečištěné od motorových a jiných ropných olejů, maziv, barev, laků, lepidel, brzdových kapalin, tlakové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu, nádobky od sprejů, lepidel a tmelů nebo výplňových hmot, znečištěné štětce a rukavice,  znečištěné čistící tkaniny a textilie, oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, agrochemické odpady, jedy, pesticidy, fotochemikálie, kyseliny, rozpouštědla, ředidla…