Brno – Svratka – Pisárky – rušení ochranných pásem

zveřejněno dne: 27.9.2016