Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na PK – Vohančice

zveřejněno dne: 27.7.2021