Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

zveřejněno dne: 26.11.2021