Oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů ÚSC – OZV 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

zveřejněno dne: 2.2.2022