Veřejná vyhláška Aktualizace č. 1 a 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy

zveřejněno dne: 21.10.2020