VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

zveřejněno dne: 25.9.2019