VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – přechodná úprava provozu

zveřejněno dne: 30.11.2017