Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – příloha

zveřejněno dne: 23.8.2022