Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu: „Kabelové vedení el. energie VN“ propoj VN71 o. Březina a VN33 o. Deblín

zveřejněno dne: 3.2.2020