Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí o umístění stavby

zveřejněno dne: 27.10.2016