Veřejná vyhláška – zahájení územního řízení – objekt SO C211 opěrné a zárubní zdi

zveřejněno dne: 27.9.2016