VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

zveřejněno dne: 11.5.2020