VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

zveřejněno dne: 14.5.2020