Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

zveřejněno dne: 23.11.2017