Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků včetně dodatku č.1

zveřejněno dne: 15.11.2021