VV – Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

zveřejněno dne: 29.8.2023