Vyrozumění o termínu školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování

zveřejněno dne: 13.5.2024