Záměr obce Úsuší prodat pozemek parc. č. 280/3 a současně koupit pozemky parc.č. 71/2 a díl „a“ parc.č. 48/1, vše k.ú. Úsuší

zveřejněno dne: 31.3.2021