Záměr obce Úsuší – prodej části parcely č. 24/2, k. ú. Úsuší a současná koupě částí parcely č. 55/1, k.ú. Úsuší

zveřejněno dne: 26.8.2022