Záměr obce Úsuší – prodej části parcely č. 24/2, k. ú. Úsuší a současná koupě části parcely č. 55/1, k.ú. Úsuší

zveřejněno dne: 16.3.2020