Záměr propachtovat pozemky parc.č. 95/5, 95/7, 95/10 a 95/11, k.ú. Čížky

zveřejněno dne: 24.11.2017