Zveřejnění okruhu údajů, které může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříku nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup

zveřejněno dne: 12.12.2023