Měsíc: Prosinec 2022

Úsuší – vybavení na podporu mezigeneračních vtahů

zveřejněno dne: 28.12.2022

Obec Úsuší pořídila s finanční podporou Jihomoravského kraje zahradní gril za účelem upevnění, rozvoje a vzniku mezilidských vztahů napříč věkovými skupiny občanů. Gril je k dispozici v rámci víceúčelového centra Úsuší.