Úsuší – vybavení na podporu mezigeneračních vtahů

zveřejněno dne: 28.12.2022

Obec Úsuší pořídila s finanční podporou Jihomoravského kraje zahradní gril za účelem upevnění, rozvoje a vzniku mezilidských vztahů napříč věkovými skupiny občanů. Gril je k dispozici v rámci víceúčelového centra Úsuší.

Gril pohled zepředu, rozložený
Gril pohled zepředu, rozložený
Gril pohled zepředu, uzavřený
Gril pohled zepředu, uzavřený
Úsuší - vybavení pro podporu mezigeneračních vztahů. Program Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí - Spolufinancováno Jihomoravským krajem, Logo Jihomoravký kraj
„Úsuší – vybavení pro podporu mezigeneračních vztahů“