Čížky – vodovodní přivaděč a úpravna vody

zveřejněno dne: 9.12.2022

Obec Úsuší realizuje akci „Čížky vodovodní přivaděč a úpravna vody“ jejíž předmětem je vybudování nového vrtu v Čížkách včetně výstavba úpravny vody, vodovodního přivaděče a veřejného odběrného místa s výdejním stojanem na pitnou vodu.

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR a Jihomoravským krajem.

Situační výkres stavby 

Publicita SFŽP ČR

Publicita Jihomoravského kraje