„Úsuší – vybavení pro veřejné kulturní a spolkové akce“

zveřejněno dne: 15.12.2022
Povinná publicita – grafika

Obec Úsuší realizuje akci „Úsuší – vybavení pro veřejné kulturní a spolkové akce“ s podporou z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Projekt spočívá v pořízení 2 ks nůžkových stanů včetně souvisejícího příslušenství. Pořízením tohoto vybavení bude podpořeno setkávání občanů, zájmových skupin, pořádání kulturních a spolkových akcích. Bude také vytvořen předpoklad pro vznik nových aktivit v obci.