Informace onemocnění COVID-19

zveřejněno dne: 17.3.2020

Informace onemocnění COVID-19

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a jeho rychlém šíření jsou přijímána opatření směřující k zabránění šíření tohoto onemocnění. Vzhledem k této situaci, prosím, sledujte ověřené oficiální zdroje, kde najdete informace o aktuálním stavu, o přijatých opatřeních, důležité kontakty, metodické postupy, doporučení jak postupovat, odpovědi na časté dotazy.

Oficiální informační zdroje:

Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/; http://www.mzcr.cz/

Úřad vlády ČR: https://www.vlada.cz/

Krajský úřad Jihomoravského kraje: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408283&TypeID=2