Upozornění na novou adresu internetových stránek obce

zveřejněno dne: 21.2.2020

Tímto Vás informujeme o nové webové adrese obce Úsuší – www.ususi.cz – tato adresa je již funkční.

Funkčnost původní webové adresy (www.obecususi.cz) bude ukončena k 30.11.2020.