Svoz nebezpečného odpadu, pneumatik a elektrozařízení 11.10.-14.10.2019

zveřejněno dne: 9.10.2019

Proč?

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných odpadových nádob ohrožuje zdraví lidí, zvířat i rostlin, vodu, vzduch a naše životní prostředí.
Proto jej musíme sbírat odděleně a dále odborně odstraňovat.

Co je nebezpečným odpadem?

baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a destičky, chladící a mycí kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků barev, rozpouštědla, ředidla, tmely, lepidla, výplňové hmoty a kartuše včetně sprejů, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, zářivky a výbojky, vše co obsahuje rtuť nebo líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, zásady, agropostřiky, pesticidy, kosmetika, fotochemikálie, léky,  desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, znečištěné a zaolejované oděvy, textilie a hadry, absorpční činidla a všechny různé nádoby znečištěné speciálně upravenými  stavebními hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot, asfaltové odpady, azbestové krytiny zabalené, sádrokarton a sádra apod. Tlakové hadice, autokabeláže, el. vodiče obecně, znečištěná pryž a vše co přišlo do styku s ropnými látkami, pneumatiky.
Při tomto sběru lze odebrat i elektroodpad: televizory, počítače, monitory, el. zařízení, ledničky.

Nebezpečné odpady budou odebírány vyškolenými pracovníky a odváženy z následujících stanovišť v obci podle tohoto časového harmonogramu:

PŘISTAVENÍODVOZSTANOVIŠTĚ
11.10.2019
odpoledne
14.10.2019
ráno
Úsuší náměstí

Upozornění: při tomto sběru se NEBUDOU odebírat velkoobjemové a ostatní odpady!!!