Svoz velkoobjemového odpadu 29.4.-2.5.2019

zveřejněno dne: 25.4.2019

Svoz kontejneru s VELKOOBJEMOVÝM odpadem se uskuteční v Úsuší v následujícím termínu

  • přistavení v pondělí 29. dubna 2019
  • odvoz ve čtvrtek 2. května 2019 (dopoledne)

Co patří do velkoobjemových komunálních odpadů

Občan se může zbavit odpadu, který se mu svým objemem nevejde do popelnice. Jedná se tedy o veškerý nábytek z domácností, sedací soupravy, matrace, koberce, běhouny, textilie neznečištěné nebezpečnými látkami, zrcadla, drátosklo, autoskla, běžně znečištěné plastové a papírové obaly, pytle nebo fólie například od jídla nebo od stavebních materiálů, velké plastové věci jako jsou vědra, větší nádoby, vaničky, plastové zahradní stoly a židle, plastové nárazníky z aut a plastové části automobilů, dále veškeré podlahové krytiny, textilie, molitany, nečistý i zaprášený polystyrén, sanitární zařízení a keramika z WC a koupelen, zbytky stavebních materiálů, ale pozor, ne na bázi sádry nebo azbestu, obaly stavebních materiálů, dále veškerou domácí a zahradní keramiku také pálené nebo keramické tašky ze střech, starou a zvětralou asfaltovou střešní krytinu, luxfery, velké skleněné věci nebo nádoby.

V podstatě všechny nepotřebné věci z domácností občanů, ale ne ty odpady a neupotřebitelné věci, co jsou vypsány výše v nebezpečných odpadech nebo jsou nebezpečnou látkou znečištěné.

Rozložitelné věci jako je nábytek, sedací soupravy a podobný velkoobjemový odpad dle svých možností občané ROZLOŽÍ. Je to proto, že pokud je nábytek vcelku, pohlíží se na něj jako na zboží a je neskladný.

Žádám, aby občané dle svých možností odstranili z nábytku kovové součásti i drátěnky (kovový odpad včetně sporáků, praček bez elektromotorů atd. patří do kovového tzv. šrotu, dá se tedy prodat).

Skleněné výplně vysklít do určených separačních kontejnerů na sklo.