Úsuší – prvky pro společné hraní

zveřejněno dne: 28.6.2023

Obec Úsuší pořídí s finanční podporou Jihomoravského kraje herní vybavení v podobě fotbalových branek na minikopanou, basketbalových košů a elektronického terče s šipkami. Toto vybavení je pořizováno za účelem aktivního setkávání občanů, rozvoj mezigeneračních vztahů, komunitního života a aktivního života seniorů. Herní prvky budou k dispozici v rámci venkovních a vnitřních prostor víceúčelového centra.

Úsuší – prvky pro společné hraní

Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí

Spolufinancováno Jihomoravským krajem