Výměna svítidel v obci ÚSUŠÍ/ČÍŽKY

zveřejněno dne: 14.7.2023

Obec Úsuší provede s finanční podporou Jihomoravského kraje výměnu stávající silničních svítidel za nová LED svítidla. Tato výměna proběhne z důvodu zlepšení osvětlenosti veřejných prostranství a energetických úspor. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a řidičů. Zároveň dojde k prodloužení životnosti světelných zdrojů a snížení nákladů na údržbu a provoz veřejného osvětlení.