Aktuality


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

zveřejněno dne: 19.3.2020

HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Brno 18.03.2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje Podle ust. § 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále… číst více


Informace onemocnění COVID-19

zveřejněno dne: 17.3.2020

Informace onemocnění COVID-19 V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a jeho rychlém šíření jsou přijímána opatření směřující k zabránění šíření tohoto onemocnění. Vzhledem k této situaci, prosím, sledujte ověřené oficiální zdroje, kde najdete informace o aktuálním stavu, o přijatých opatřeních, důležité kontakty, metodické postupy,… číst více


Svoz velkoobjemového odpadu 29.4.-2.5.2019

zveřejněno dne: 25.4.2019

Svoz kontejneru s VELKOOBJEMOVÝM odpadem se uskuteční v Úsuší v následujícím termínu přistavení v pondělí 29. dubna 2019 odvoz ve čtvrtek 2. května 2019 (dopoledne) Co patří do velkoobjemových komunálních odpadů Občan se může zbavit odpadu, který se mu svým… číst více


Oznámení o odečtech elektroměrů 13.4.2019

zveřejněno dne: 3.4.2019

Energetická společnost E.ON oznamuje, že se dne 13.4. 2019 v čase od 12,30 do 16,00 hod. budou provádět odečty elektroměrů. Prosíme odběratele o zpřístupnění elektroměrů. Kontakt na pracovníka, který bude odečty provádět, tel.: 774 706 021    


Svoz nebezpečného odpadu, pneumatik a elektrozařízení

zveřejněno dne: 15.3.2019

Svoz se uskuteční v následujícím termínu: Úsuší: přistavení 15. března – odvoz 18. března 2019  Co patří pod jednotlivě sbírané komunální odpady: Do nebezpečných komunálních odpadů patří vše co není směsný komunální odpad. Například již nevyužitelné oleje, barvy, nádoby, lahve,… číst více